Kurumsal Eğitimler

Değişen ve gelişen iş dünyasının dinamiklerini takip etmek, değişikliklere ayak uydurmak, kurumunuzun verimliliğini her geçen gün arttırmak ancak eğitimli, kendisini sürekli geliştiren ve doğru yönde motive edilmiş yöneticiler ve çalışanlarla sağlanabilir. AES Akademi 15 yıl boyunca iş dünyasını ve eğitim dünyasını iyi analiz ederek oluşturduğu bilgi birikimi ve tecrübesi ile kurumunuz ve çalışanlarınız için özel eğitim programları tasarlamaktadır. Özellikle aşağıda belirtilmiş olan uzmanlık alanlarında ve konusunda Türkiye’nin en iyisi eğitmenlerle & kurumlarla iş birliği içinde çalışarak en yüksek kalitede hizmet sunmaktadır.

AES Akademi, sınıf-içi eğitimler, drama çalışmaları, koçluk, konferanslar ve seminerler gibi birçok farklı eğitim tekniğini kullanarak, kurumların ihtiyaçlarına yönelik “Özel Çözümler” üreterek maksimum fayda yaratmayı, kurumsal ve bireysel verimliliklerini arttırmayı hedeflemektedir. AES Akademi kurumsal eğitim hizmetleri için geliştirdiği özgün yaklaşım ile firmanızın eğitim ihtiyaçlarının tespit ve analizinden başlayan bir danışmanlık hizmeti sunar. AES Akademi danışmanları, firmanızın bir iş ortağı gibi hareket eder ve ihtiyaçlarınıza özel tasarlanmış çözümler sunar.

Nasıl Çalışırız?

1 Analiz

AES Akademi, eğitim sunduğu kuruma en etkili hizmeti verebilmek için önce kurumu, çalışanlarını, iş kültürünü ve kurumun gelecek stratejilerine paralel hedeflerini analiz ederek, kurumun ve çalışanlarının ihtiyaçlarını belirler. Doğru bir ihtiyaç analizi gerçekleştirerek kurum ve çalışanlarına en fazla katkı sağlayacak olan eğitimi planlamaya başlar.

2 Çözüm

AES Akademi, kurum ihtiyaçları ve eğitim beklentileri ile ilgili detaylı analizleri gerçekleştirdikten sonra kurum için doğru eğitim tasarısını kurgulamaya başlar. Bu aşamada kurumun ihtiyacı olan uzmanlık alanında yetkinliğe sahip, firmanın faaliyet gösterdiği sektörde bilgiye sahip ve kurum kültürü ile en uyumlu eğitmenler belirlenir ve gerekli toplantılar gerçekleştirilir. Bu aşamada eğitmen eşliğinde, firmanın eğitimden beklentilerini tam olarak karşılayabilecek ve faaliyet gösterdiği sektör hakkında pratik bilgiler de içeren eğitim programı tasarlanır.

3 Uygulama

AES Akademi, sağladığı danışmanlık hizmeti ile eğitmen – firma ilişkisini profesyonel çerçevede yürütür ve en uygun eğitim çözümünün sağlanması için yüksek kalitede hizmet verir. Uygulama aşamasında ise eğitim süreçlerinin planlanması ve takip edilmesi konusunda ilgili eğitim danışmanı firmanız iş ortağı gibi hareket etmeye devam eder.

4 Değenlendirme

AES Akademi, uygulamış olduğu eğitim çözümünün sadece işin başlangıcı olduğunun farkındadır. Önemli olan firmanın eğitimden beklentilerinin karşılanmış olması ve kurumsal ve bireysel verimlilik artışı sağlanmasıdır.

Uzmanlık Alanlarımız

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
  • Yazılım Kullanma Eğitimleri
  • Elektrik Mühendisliği alanlarına özel eğitimler