Bireysel Eğitimler

AES Akademi, genel katılıma açık eğitim programları konusunda Kırıkkale Üniversitesi gibi Türkiye’nin en saygın Üniversiteleri ile iş birliği içindedir.
 
 
 

Kurumsal Eğitimler

AES Akademi, sınıf-içi eğitimler, konferanslar ve seminerler gibi birçok farklı eğitim tekniğini kullanarak, kurumların ihtiyaçlarına yönelik “Özel Çözümler” üreterek maksimum fayda yaratmayı, kurumsal ve bireysel verimliliklerini arttırmayı hedeflemektedir.

Belgelendirme

Eğitimlerimizin sonunda “Katılım Belgesi”, “Sertifika” ve Üniversite onaylı eğitimlerde “Başarı Belgesi” verilmektedir.
 
 
 
 

Referanslar

AES Akademi tarafından yurtiçinde ve yurtdışında kamu ve özel sektörde çok sayıda firmaya özel eğitimler, seminerler verilmiştir. Blended olarak saha eğitimleri de verilmektedir.
 
 
 

Eğitimlerimiz

Enerji Sektöründe Şantiyecilik

Bu eğitim programıyla enerji sektöründeki şantiyelerde çalışmak isteyenlerin ve sektör çalışan teknik kadroların bilgi eksikliğinin giderilmesi, yeni düzenlemeler, teknolojiler ve güncel uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Kaydol

Proje Yönetimi Eğitimi (PMP Hazırlık)

Bu eğitimde Proje Yönetimi ile ilgili temel bilgiler verilecektir.
 
 
 
 

Kaydol

Elektrik Tesislerinin Denetlenmesi Uzmanlık Sertifika Programı

Elektrik İç Tesislerinin Denetlenmesi kompleks hususları içermektedir. Elektrik tesislerinin yaşam döngüsü boyunca işlerliğinin sağlanması, yönetmelik, tebliğ, standart ve can güvenliği açısından incelenmesi amaçlanmaktadır.

Kaydol

Elektrik Tesisat Denetlemeye Giriş

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve TSE 60364 standardı kapsamında Elektrik İç Tesislerinin Kontrolünün yapılması ve konu hakkında katılımcıları bilgilendirmek, tesislerin sürekli ve güvenli çalışır durumda olması için sahip olması gereken bilgi ve deneyimi ile kontrol ve bakım prosedürlerinin standart hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Kaydol

Yenilenebilir Enerji Sistemleri

Bu eğitim programıyla enerji sektöründe çalışmak isteyenlerin ve sektör çalışan teknik kadroların bilgi eksikliğinin giderilmesi, yeni düzenlemeler, teknolojiler ve güncel uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
 
 
 

Kaydol

154/380 kV Enerji İletim Hatları

Bu eğitimde 154/380 kV hatların tasarımı ile ilgili temel bilgiler verilecektir.
 
 
 
 
 
 

Kaydol
Daha fazla bilgi ve ücretler için

Referanslar

Note: Carousel will only load on frontend.